พลังงานชีวมวล คืออะไร

พลังงานชีวมวล คืออะไร

พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานชนิดหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราโดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยให้พลังงานเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงขึ้น เดิมที่ในโบราณมีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ให้ความร้อน ให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่น ถือได้ว่าเป้นพลังงานที่สำคัญแก่มนุษย์ และสามารถนำไปใช้อย่างอื่น รวมทั้งกระบวนการที่ได้พลังงานชีวมวลได้คิดค้นนำมาจากรูปแบบอื่นจึงทำให้แปรรูปไปใช้อย่างอื่นได้หลากหลาย แม้กระทั่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้ด้วย ที่สำคัญปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อพลังงานชนิดนี้มากนอกจากเป็นพลังงานที่สะอวดแล้ว สามารถที่จะสร้างขึ้นในครับเรือนโดยการนำไปใช้แบบง่ายๆได้ด้วย

พลังงานชีวมวล คืออะไร ชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ โดยชีวมวลที่ได้จะมีการผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ทางเคมี ให้ได้รูปแบบพลังงานอย่างอื่นหรือง่ายต่อการนำไปใช้เช่นไม้นำไปเผาเพื่อให้ได้เป็นถ่านง่ายต่อการใช้และขนส่ง การนำของเสียต่างๆไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซไว้สำหรับหุงต้ม การนำเอาน้ำมันพืชมาเป็นตะเกียงให้แสงสว่าง การนำเอาอ้อยมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมีให้แอลกอฮอล์ หรือนำไปใช้ได้โดยตรง เช่นเอาฟืนเผาไม้ให้ความร้อน เป็นต้น

แหล่งที่จะนำมาใช้เป็นชีวมวลในปัจจุบันมีมากมายซึ่งหาได้ง่ายรวมทั้งการนำไปผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้มาเชื้อเพลิงอย่างอื่น เช่นจากต้นไม้ กิ่งไม้ แกลบ เศษพืช หรือจากการเลี้ยงสัตว์อย่างมูลสัตว์ที่ได้นำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ การนำสบู่ดำมาเป้นน้ำมันไปโอดีเซล ดังนั้นสิ่งที่นำมาใช้หาได้จากรอบตัวเราหรือว่าทั้งปลูกเองได้ดังนั้นเราเองก็สามารถสร้างพลังงานเหล่านี้ด้วยการปลุกพืชที่ใช้ในการแปรรูปพลังงานได้ อย่างเช่นอ้อยที่นำมาเป็นแอลกอฮอล์ใช้เติมนำเป็นเบนซินในแก็สโซลฮอล์

การนำเอาชีวมวลไปใช้ให้เป้นพลังงาน การนำเอาชีวมวลไปใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ชีวมวลที่นำไปเป็นพลังงาน และนำไปใช้ได้หลากหลายอย่างเช่นนำไปเป็นก๊าซหุงต้น การเอาไหม้เพื่อความอบอุ่น การให้แสงสว่าง เป็นต้น

1. การนำไปใช้โดยตรง นำเอาเศษจากพืชไปใช้ได้โดยตรง เรานำไปเผาซึ่งเป็นวิธีการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การเผาไหม้นั้นให้ได้ทั้งความร้อนและแสงสว่างซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ อย่างเช่นกิ่งไม้ที่นำมาเผาไฟได้โดยตรง แต่หากเรานำไปเปลี่ยนเป็นถ่านจะทำให้ขนส่งได้ง่ายและยังทำให้ใช้เผาไฟโดยไม่มีคลัวในระยะเวลาที่นานขึ้น นอกจากนั้นที่โรงสีข้าวอาจจะนำแกลบที่ได้จากการสีข้าวมาเผาเพื่อให้เดินเครื่องสีขาวเมื่อได้แกลบเปาสามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ได้อีก การใช้เครื่องจักรไปเป็นดารสันดาปภายนอกในเมื่อก่อนก็ใช้การเผาเพื่อให้ได้ความร้อนไปทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำเป็นกลไกลของพลังงานกลเพื่อให้หัวรถจักรเคลื่อนที่ไป การนำน้ำมันพืชมาใส่ในตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง การนำเอากะลามะพร้าว มาทำเป็นถ่านซึ่งให้ความร้อนได้สูง ซึ่งไม้ที่นำมาเป็นถ่านนั้นจะให้พลังงานความร้อนมากน้อยต่างกันไปด้วย

2.ผ่านกระบวนการทาเคมี กระบวนการทางเคมีสามารถนำชีวมวลนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบและสะดวกต่อการนำไปใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่นเอธานอล ก๊าซชีวภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง เนื่องจากพื้นที่เรามีแหล่งวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการทางเคมีอยู่เยอะ ไม่ว่าของเสียจากสัตว์ ซากพืช พร้อมทั้งพืชชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูป

กระบวนการทางเคมีโดยการหมัก จากการหมักตามจริงเรานำมาใช้กันนานแล้วแต่หมักนั้นได้หลายรูปแบบและนำไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป้นพลังงานอย่างเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวท์ หรือนำไปใช้อย่าอื่น แต่กี่นำเอาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานต้องมีการทำที่ซับซ้อนขึ้นด้วยการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณความบริสุทธิ์มากกว่า โดยทั่วไปมีขั้นตอนการหมักดังนี้

จัดกาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ ปัจจุบันนิยมใช้ อ้อย มันสำปะหลัง หรือพืชชนิดที่ให้แป้งและน้ำตาล ซึ่งน้ำตาลสามารถที่จะนำไปหมักได้เลย แต่แป้งมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลเสียก่อน วัตถุดิบหาได้และควรมีจำนวนมากพอ กระบวนการหมัก โดยการหมักจะต้องใช้ยีสต์เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการหมักโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไป ใช้เวลา 1 – 2 วัน ซึ่งขั้นตอนที่จะได้อัลกอฮอล์ หากต้องการความบริสุทธ์ที่สูงจะต้องทำการกลั่นอีกทีจะได้ % ที่ต้องการนำไปใช้งาน

facedara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *