ข่าววันนี้

เงินเข้าแล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน ไปกดได้เลย

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 62 เพจพรรคพลังประชารัฐ ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ เปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2562 โดยระบุว่า เงินเข้าวันไหน ได้รับค่าอะไรบ้าง พรรคพลังประชารัฐได้รวบรวมมานำเสนอ

ภาพจาก เพจพรรคพลังประชารัฐ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ภาพจาก เพจพรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ภาพจาก เพจพรรคพลังประชารัฐ

ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว)

ข้อมูลภาพจาก เพจพรรคพลังประชารัฐ

ขอขอบคุณที่มาและข้อมูลจาก :siamvariety.com

Comment here