เกาะขนาดเล็ก ถูกคลื่นทะเลซัด จมหายทั้งเกาะ แต่กลับเหลือบ้านเพียงไม่กี่หลัง ที่ยังคงอยู่รอด จนกลายเป็นเกาะส่วนตัว !

ในโลกอันกว้างใหญ่ใบน…

อ่านต่อ →